http://www.humofert.gr - Main Section

http://www.humofert.gr - Main Component

Λεμονιά

Η θρέψη της λεμονιάς καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων το είδος και η ανάλυση του εδάφους, οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, οι στρεμματικές αποδόσεις, η ποικιλία και η ηλικία της καλλιέργειας. Οι λεμονιές έχουν μεγάλες ανάγκες σε όλα τα μακροστοιχεία: άζωτο, φώσφορο, κάλιο, ασβέστιο και μαγνήσιο. Οι μέσες ετήσιες θρεπτικές ανάγκες μιας πλήρως παραγωγικής φυτείας λεμονιών ανά στρέμμα στα κύρια μακροστοιχεία είναι οι εξής:

 • 14-20 κιλά αζώτου ανά στρέμμα
 • 5-10 κιλά φωσφόρου ανά στρέμμα
 • 14-20 κιλά καλίου ανά στρέμμα
 • 2,5-5,5 κιλά μαγνησίου ανά στρέμμα

Εκτός από τα μακροστοιχεία, οι λεμονιές έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και στα ιχνοστοιχεία σίδηρο, βόριο, μαγγάνιο, ψευδάργυρο και χαλκό. Επιπλέον, στην ολοκληρωμένη θρέψη της λεμονιάς συμβάλλουν οι φυσικές προωθητικές ουσίες (κυτοκινίνες, αυξίνες, γιββερελλίνες), τα αμινοξέα, οι βιταμίνες και οι υδατάνθρακες. Οι λεμονιές προτιμούν εδάφη μέσης σύστασης, με καλή αποστράγγιση, χαμηλής αλατότητας και περιεκτικότητας σε ενεργό ασβέστιο και ιδανικά με ελαφρώς όξινο pH. Παρόλ’ αυτά, ευδοκιμούν σε ευρεία ποικιλία εδαφών και σε pH 5-8.

Τροφοπενίες που εκδηλώνονται συχνά στη λεμονιά είναι οι τροφοπενίες σιδήρου, ψευδαργύρου, μαγνησίου, αζώτου, καλίου και βορίου.

Η τροφοπενία σιδήρου στη λεμονιά προκαλεί χλώρωση, μικροφυλλία και φυλλόπτωση ανάλογα με την έντασή της. Επίσης επηρεάζει αρνητικά την καρπόδεση και το μέγεθος των καρπών με αντίκτυπο στη συνολική παραγωγή.

f3148489585bb79a733ccf32b2b548b3 XL 350px
  Τροφοπενία σιδήρου
esperidoidoi psevdargirou 350px

Η έλλειψη ψευδαργύρου στη λεμονιά προκαλεί χλώρωση, μικροφυλλία και αποξήρανση της τρυφερής βλάστησης. Επιπλέον, μειώνεται η καρπόδεση και το τελικό μέγεθος των καρπών ενώ οι καρποί που αναπτύσσονται είναι παραμορφωμένοι.

Τροφοπενία ψευδαργύρου  

Τροφοπενία μαγνησίου στη λεμονιά προκαλεί χαρακτηριστική χλώρωση που αποκτά σχήμα Λ, ενώ η παραγωγή υποβαθμίζεται ποσοτικά και εκδηλώνεται το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας στα δέντρα.

Oran01Mg cropped
  Τροφοπενία μαγνησίου

 

Έλλειψη αζώτου στη λεμονιά πλήττει ποσοτικά και ποιοτικά την παραγωγή. Προκαλεί επιβράδυνση της ανάπτυξης, χλώρωση, μικροφυλλία και φυλλόπτωση καθώς και ξηράνσεις της τρυφερής βλάστησης. Οι καρποί γίνονται πιο μαλακοί, άγευστοι και ευπαθείς.

Τροφοπενία καλίου προκαλεί χλώρωση που ξεκινά από την κορυφή προς τη βάση του φύλλου και από την περιφέρεια προς τα μέσα, σταδιακά καλύπτει ολόκληρο το φύλλο και ακολουθεί νέκρωση. Η έλλειψη καλίου έχει ως αποτέλεσμα επιτάχυνση της ωρίμανσης και μείωση του μεγέθους των καρπών καθώς και κάποια απώλεια της παραγωγής λόγω καρπόπτωσης, ενώ μπορεί να παρουσιαστεί και σχίσιμο της φλούδας κατά την ωρίμανση.

Τροφοπενία βορίου νεκρώνει την κορυφαία νεαρή βλάστηση, προκαλεί την έκπτυξη κοντών βλαστών, ενώ οι καρποί παραμορφώνονται και αποκτούν χοντρή φλούδα.

ΘΡΕΨΗ - Βασική λίπανση

Κατά τη βασική λίπανση παρέχονται στη λεμονιά το 50% της ποσότητας του απαιτούμενου αζώτου, το 60-70% του φωσφόρου και το 30-40% του καλίου. Τύποι λιπασμάτων που περιέχουν τα 3 κύρια θρεπτικά στοιχεία Ν, Ρ, Κ σε αναλογία 4:2:3 είναι κατάλληλοι για την λεμονιά, εκτός και αν η ανάλυση εδάφους υποδεικνύει διαφορετικά. Η βασική λίπανση διενεργείται κατά τα μέσα με τέλη χειμώνα (Ιανουάριος-Φεβρουάριος) με διασκορπισμό και ενσωμάτωση των λιπασμάτων. Με τη βασική λίπανση μπορεί να προστεθεί το απαιτούμενο μαγνήσιο, η οργανική ουσία και ιχνοστοιχεία.

Οι προτάσεις της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για τη βασική λίπανση της λεμονιάς είναι:

 • Οργανοχημικά κοκκώδη λιπάσματα ECO plant FOOD
 • Οργανικά κοκκώδη λιπάσματα BIOFERTIN
 • Οργανικό λίπασμα σταδιακής αποδέσμευσης GRENA SPECIAL

ΘΡΕΨΗ - Επιφανειακή λίπανση

Με την επιφανειακή λίπανση της λεμονιάς επιδιώκεται να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες της καλλιέργειας σε μακροστοιχεία που δε συμπεριλήφθηκαν στη βασική λίπανση αλλά και να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση οι φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους. Οι υπολειπόμενες ποσότητες αζώτου και καλίου, που δε δόθηκαν κατά τη βασική λίπανση, δίνονται επιφανειακά τμηματικά και ολοκληρώνονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης του καρπού, μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Η υπολειπόμενη ποσότητα φωσφόρου δίνεται κατά το στάδιο της ταχείας ανάπτυξης του καρπού, την περίοδο από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Η διατήρηση των εδαφικών ιδιοτήτων σε καλή κατάσταση είναι πολύ σημαντική για την λεμονιά, η οποία είναι επιρρεπής σε τροφοπενίες, ενώ η σωστή εγκατάσταση των νεαρών δενδρυλλίων στο χωράφι είναι καθοριστικής σημασίας.

Οι προτάσεις της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για την επιφανειακή λίπανση της λεμονιάς είναι:

 • Υδατοδιαλυτά NPK λιπάσματα FAST GROW plus και FAST GROW
 • Ενεργοποιητής εδάφους ACT-1
 • Ενεργοποιητής εδάφους με ωφέλιμους μικροοργανισμούς AZOSPIR
 • Οργανικό λίπασμα με αμινοξέα BIOFERTIN-S
 • Βιοδιεγέρτης ριζοβολίας με ωφέλιμους μικροοργανισμούς RIZOBAC

ΘΡΕΨΗ - Διαφυλλική λίπανση

Η εφαρμογή διαφυλλικών ψεκασμών με υδατοδιαλυτά και υγρά λιπάσματα και προϊόντα θρέψης στα κρίσιμα στάδια καλλιέργειας της λεμονιάς έχει πολύ σημαντικά οφέλη. Με τις εφαρμογές αυτές παρέχονται στα δέντρα, εκτός από μακροθρεπτικά στοιχεία, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα και φυσικοί βιοδιεγέρτες, ουσίες στις οποίες η λεμονιά ανταποκρίνεται πολύ θετικά. Η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φύλλα είναι άμεση, η ποσότητα των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων μικρή και επιπλέον επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εφικτός ο συνδυασμός των λιπασμάτων με τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, δεν προστίθεται εργατικό κόστος και καύσιμα για την εφαρμογή.

Η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ διαθέτει μεγάλη γκάμα λιπασμάτων και προϊόντων θρέψης κατάλληλων για τη διαφυλλική λίπανση της λεμονιάς:

 • Υδατοδιαλυτάλιπάσματα FAST GROW plus και FAST GROW
 • Υγρά λιπάσματα GROWER
 • Εκχύλισμα φυκιών PROTON-P
 • Οργανικά λιπάσματα με αμινοξέα BIOFERTIN-L 7-0-0 και BIOFERTIN-L 2-0,5-4
 • Οργανικό λίπασμα με αμινοξέα FISH-FERT
 • Φυσικός βιοδιεγέρτης ανάπτυξης NATREG
 • Φυσικός βιοδιεγέρτης καρπόδεσης S-M-F
 • Φυσικός βιοδιεγέρτης ανάπτυξης και βελτίωσης καρπού PERFECT
 • Φυσικός βιοδιεγέρτης ωρίμανσης BRIX-IN
 • Υγρό λίπασμα με εκχύλισμα φυκιών και ιχνοστοιχεία DOUBLE

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ - Ιχνοστοιχεία

Η λεμονιά είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε ιχνοστοιχεία και μακροστοιχεία όπως το μαγνήσιο και εμφανίζει πολύ συχνά τροφοπενίες. Για την πρόληψη των τροφοπενιών που εμφανίζονται στην λεμονιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μίγματα ιχνοστοιχείων που περιέχουν όλα τα απαραίτητα για τη θρέψη των φυτών ιχνοστοιχεία. Επειδή τα περισσότερα ιχνοστοιχεία των μιγμάτων βρίσκονται σε χηλική μορφή, η αφομοίωσή τους από τα δέντρα είναι πολύ γρήγορη και γι' αυτό είναι πολύ αποτελεσματικά στη μείωση της εμφάνισης τροφοπενιών.

Η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για την κάλυψη των αναγκών σε μικροστοιχεία της λεμονιάς προτείνει:

 • Μίγμα ιχνοστοιχείων ELEM-MIX
 • Μίγμα ιχνοστοιχείων DIA-MIX
 • Μίγμα ιχνοστοιχείων COMBI-MIX
 • Μίγμα ιχνοστοιχείων MULTI-MIX

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ – Μαγνήσιο

Η τροφοπενία μαγνησίου στην λεμονιά προκαλεί χαρακτηριστική χλώρωση που αποκτά σχήμα Λ, ενώ η παραγωγή υποβαθμίζεται ποσοτικά και εκδηλώνεται το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας στα δέντρα.

Η HUMOFERT ABETE για την πρόληψη και αντιμετώπιση της τροφοπενίας μαγνησίου στην λεμονιά προτείνει:

 • Χηλικός μαγνήσιο ELEM-MG
 • Υγρό λίπασμα μαγνησίου με αμινοξέα AMINA-MAG

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ - Σίδηρος

Έλλειψη σιδήρου στην λεμονιά προκαλεί χλώρωση, μικροφυλλία και φυλλόπτωση ανάλογα με την έντασή της. Επίσης επηρεάζει αρνητικά την καρπόδεση και το μέγεθος των καρπών με αντίκτυπο στη συνολική παραγωγή.

Η HUMOFERT ABETE για την πρόληψη και αντιμετώπιση της τροφοπενίας σιδήρου στην λεμονιά προτείνει:

 • Χηλικός σίδηρος EDDHA FERRUM
 • Χηλικός σίδηρος EDDHA FERILION
 • Χηλικός σίδηρος EDTA ELEM-FE
 • Υγρό λίπασμα χηλικού σιδήρου EDTA με αμινοξέα AMINA-FE

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ - Ψευδάργυρος

Η τροφοπενία ψευδαργύρου στην λεμονιά προκαλεί χλώρωση, μικροφυλλία και αποξήρανση της τρυφερής βλάστησης. Επιπλέον, μειώνεται η καρπόδεση και το τελικό μέγεθος των καρπών, ενώ οι καρποί που αναπτύσσονται είναι παραμορφωμένοι.

Τα σκευάσματα ψευδαργύρου που προτείνει η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για την καλλιέργεια της λεμονιάς είναι:

 • Χηλικός ψευδάργυρος ELEM-ZN
 • Υγρό λίπασμα ψευδαργύρου με αμινοξέα AMINA-ZN
 • Υγρό λίπασμα ψευδαργύρου-βορίου-μολυβδαινίου με αμινοξέα AMINA-ZiBoMo

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ - Βόριο

Η τροφοπενία βορίου στην λεμονιά νεκρώνει την κορυφαία νεαρή βλάστηση, προκαλεί την έκπτυξη κοντών βλαστών, ενώ οι καρποί παραμορφώνονται και αποκτούν χοντρή φλούδα.

Η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για την αντιμετώπιση της τροφοπενίας βορίου στην λεμονιά προτείνει:

 • Υγρό λίπασμα ψευδαργύρου-βορίου-μολυβδαινίου με αμινοξέα AMINA-ZiBoMo
 • Υγρό λίπασμα βορίου BORONIL
 • Υγρό λίπασμα βορίου με εκχύλισμα φυκιών SEABOR
 • Λίπασμα Βορίου σε υδατοδιαλυτή σκόνη ELEM-B
 • Μίγμα Βορίου-Αμινοξέων σε υδατοδιαλυτή σκόνη DIA-B

 

Επικοινωνία

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891, 210 285 5061  Fax. 210 281 7971
e-mail : info@humofert.gr

facebooktweetergooglein

Newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας και να μάθετε για τα τελευταία νέα και τις ειδικές προσφορές

Πνευματικά δικαιώματα HUMOFERT ΑΒΕΤΕ © 2015. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος