http://www.humofert.gr - Main Section

http://www.humofert.gr - Main Component

Αγγούρι

Οι ανάγκες σε μακροστοιχεία ανά καλλιεργητική περίοδο του αγγουριού θερμοκηπίου με πυκνότητα φύτευσης 2.000 φυτά/ στρ. και για παραγωγή 20-30 τόνους/στρ. είναι οι εξής:

  • 38 κιλά αζώτου ανά στρέμμα
  • 8,5 κιλά φωσφόρου ανά στρέμμα
  • 51 κιλά καλίου ανά στρέμμα
  • 5,3 κιλά μαγνησίου ανά στρέμμα
  • 22 κιλά ασβεστίου ανά στρέμμα

Απαραίτητα για το αγγούρι είναι τα υψηλά επίπεδα οργανικής ουσίας και η παρουσία μαγνησίου, θείου, ασβεστίου, μαγγανίου, σιδήρου, βορίου και μολυβδαινίου για να αναπτυχθεί και να καρποδέσει ικανοποιητικά. Είναι φυτό ευαίσθητο στην υψηλή αλατότητα, η οποία περιορίζει την ανάπτυξη και την παραγωγή του φυτού, και ευδοκιμεί σε αμμοπηλώδη και αμμώδη εδάφη με ελαφρώς όξινο έως ουδέτερο pH (5,5- 7,5). Τις διατροφικές ανάγκες του αγγουριού συμπληρώνουν οι βιοδιεγέρτες (κυτοκινίνες, αυξίνες, γιββερελίνες), τα αμινοξέα, τα σάκχαρα και οι βιταμίνες.

Το θερμοκηπιακό αγγούρι υπόκειται σε αρκετές τροφοπενίες, όπως τροφοπενία αζώτου, καλίου, ασβεστίου, θείου, μαγνησίου, βορίου, μολυβδαινίου, σιδήρου και μαγγανίου.

Η έλλειψη αζώτου στο αγγούρι εμφανίζεται πρώτα στα παλαιά φύλλα. Προκαλεί λέπτυνση στο άκρο του καρπού (λαιμός μπουκάλας), χλώρωση στα φύλλα και καχεκτική ανάπτυξη του φυτού. Επίσης οι καρποί αποκτούν ανοιχτό πράσινο χρώμα.

potassium deficiency 250px Η έλλειψη καλίου ξεκινά από τα παλαιότερα φύλλα και προκαλεί επίσης λέπτυνση του άκρου του καρπού. Προκαλεί ακόμα περιμετρική και μεσονεύρια χλώρωση των φύλλων καθώς και καθυστέρηση της έκπτυξης των πλάγιων βλαστών. 
 Τροφοπενία καλίου  

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της τροφοπενίας ασβεστίου είναι η ξερή κορυφή (τάπα). Η τροφοπενία ασβεστίου έχει επίσης ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας και τη μείωση του χρόνου συντήρησης των καρπών.

calcium deficiency 250px
  Τροφοπενία ασβεστίου
cucumber macro Mg magnesium

Η τροφοπενία μαγνησίου ξεκινά από τα παλαιότερα φύλλα και προκαλεί αρχικά χλώρωση στην περιφέρεια του ελάσματος που εξαπλώνεται μεταξύ των νεύρων. Στη συνέχεια, τα νεύρα παραμένουν πράσινα ενώ σχηματίζονται μεσονεύριες νεκρωτικές περιοχές και τελικά το φύλλο ξεραίνεται.

Τροφοπενία μαγνησίου  

 

Η έλλειψη θείου ξεκινά από τα νεότερα φύλλα και προκαλεί περιμετρική συστροφή των φύλλων, ενώ η κάτω πλευρά εμφανίζει κοκκινωπό μεταχρωματισμό. Η ανάπτυξη το φυτού επιβραδύνεται.

Η έλλειψη μολυβδαινίου ξεκινά από τα παλαιότερα φύλλα και προκαλεί περιφερειακή και μεσονεύρια χλώρωση, συστροφή του ελάσματος και μαρασμό της περιφέρειας. Τα φυτά έχουν έντονη καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους και δε σχηματίζουν καρπούς.

Η τροφοπενία σιδήρου προκαλεί χλώρωση στο έλασμα και τα νεύρα των φύλλων, η τροφοπενία μαγγανίου μεσονεύρια χλώρωση και περιφερειακή ξήρανση των φύλλων και η τροφοπενία βορίου περιφερειακή χλώρωση του ελάσματος και περιμετρική συστροφή στα φύλλα.

Στους εχθρούς του θερμοκηπιακού αγγουριού συγκαταλέγονται διάφορα είδη νηματωδών, εντόμων και ακαρέων, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια.

Οι νηματώδεις του γένους Meloidogyne παρασιτούν στο ριζικό σύστημα της αγγουριάς. Στο στάδιο της προνύμφης, ο νηματώδης προσβάλει τις αναπτυσσόμενες ρίζες και εκκρίνει τοξικές ουσίες που οδηγούν στη δημιουργία γιγαντιαίων φυτικών κυττάρων. Η καταστροφή των ριζών έχει ως αποτέλεσμα το φυτό να μη μπορεί να απορροφήσει τα θρεπτικά στοιχεία και το νερό που χρειάζεται, οπότε δυσχεραίνεται η ανάπτυξη, μαραίνεται και δίνει μειωμένη παραγωγή.

Η προνύμφη του σιδηροσκώληκα Agrotes segetum τρέφεται από τα νεαρά φυτά στη βάση του βλαστού και προκαλεί καχεξία και υποβάθμιση του εμπορεύσιμου καρπού.

Διάφορα είδη αφίδων (Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis gossypii) αναπτύσσουν πολύ γρήγορα αποικίες στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, απομυζούν τους χυμούς και προκαλούν συστροφή και ξήρανση των φύλλων. Είναι ζημιογόνες για την καλλιέργεια σε όλα τα στάδια ανάπτυξής της. Οι αφίδες μπορεί να μεταφέρουν ιώσεις, ενώ χαρακτηριστική είναι η έκκριση μελιτωμάτων από τα έντομα αυτά, που ακολουθείται από ανάπτυξη μυκήτων (καπνιά).

Ο θρίπας του καπνού (Thrips tabaci) και ο θρίπας της Καλιφόρνιας (Frankliniella occidentalis) αφήνουν τα αυγά τους πάνω σε όλα τα μαλακά μέρη του υπέργειου τμήματος της αγγουριάς. Οι προνύμφες τους παραμένουν ακίνητες και μυζούν τους χυμούς του φυτού. Στα σημεία προσβολής στα φύλλα δημιουργείται μια γκρίζα κηλίδα, ενώ προσβολή των καρπών προκαλεί συστροφή και εσχάρωση. Οι θρίπες είναι ζημιογόνοι για την καλλιέργεια αγγουριάς σε όλα τα στάδιά της και μπορεί να είναι φορείς ιών.

Οι φυλλορύκτες ή υπονομευτές ή λιριόμυζες των λαχανικών (Liriomyza trifolii, L. bryoniae και L. Huidobrensis) ορύσσουν στοές στα κατώτερα κυρίως φύλλα στο στάδιο της προνύμφης, ενώ νυμφώνονται στο έδαφος. Η προσβολή προκαλεί φυλλόπτωση και καχεξία στο φυτό με άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή. Ταυτόχρονα, οι πληγές που δημιουργούν οι προνύμφες στα φύλλα αποτελούν πύλες εισόδου για παθογόνα.

Τα τέλεια και οι προνύμφες του αλευρώδους (Trialeurodes vaporatorium και Bemisia tabaci) απομυζούν την τροφή τους από τα φύλλα και είναι ζημιογόνοι σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας της αγγουριάς. Επιπλέον, οι προνύμφες εκκρίνουν μελίτωμα πάνω στο οποίο ευνοείται η ανάπτυξη καπνιάς, δηλαδή του μύκητα Cladosporium, με συνέπεια να μειώνεται η φωτοσυνθετική δραστηριότητα του φυτού, να δημιουργούνται χλωρώσεις και να προκαλείται υποβάθμιση των καρπών. Επίσης, οι αλευρώδεις μπορεί να είναι φορείς ιώσεων.

Τέλος, τα φύλλα της αγγουριάς προσβάλλονται και από τον τετράνυχο (Tetranychus urticae και T. turkestani). Ο τετράνυχος σχηματίζει τις αποικίες του στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, όπου δημιουργούνται κίτρινες και ελαφρά σταχτιές κηλίδες. Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων παρουσιάζεται χλώρωση κατά κηλίδες, ενώ σε έντονη προσβολή τα φύλλα καρουλιάζουν, ξηραίνονται και πέφτουν. Μπορεί να προσβληθούν επίσης τα στελέχη, τα άνθη και οι καρποί, οι οποίοι δεν αναπτύσσονται κανονικά και είναι μη εμπορεύσιμοι. Σημάδι της προσβολής είναι και οι αραχνοειδείς ιστοί στα προσβεβλημένα μέρη.

Η αγγουριά απειλείται από πολλές μυκητιάσεις, βακτηριάσεις και ιώσεις.

Ο περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis) προσβάλει αρχικά τα παλαιότερα και στη συνέχεια τα νεότερα φύλλα της αγγουριάς. Εμφανίζονται γωνιώδεις χλωρωτικές κηλίδες και ακολουθεί νέκρωση και πτώση των φύλλων. Στην κάτω επιφάνεια σχηματίζονται οι εξανθήσεις του ψευδομύκητα, οι οποίες στα αρχικά στάδια είναι λευκές και σταδιακά γίνονται μαύρες.

Οι αδρομυκώσεις της αγγουριάς προκαλούνται από τους μύκητες Verticillium alboatrum, V. dahliae και Fusarium oxysporum sp. cucumerinum και είναι καταστρεπτικές για την καλλιέργεια. Οι αδρομυκώσεις της αγγουριάς προκαλούν προφυτρωτικές και μεταφυτρωτικές τήξεις. Τα νεαρά φυτά μαραίνονται απότομα ενώ στα μεγαλύτερα αρχικά μαραίνονται μεμονωμένα φύλλα, στη συνέχεια ολόκληροι βλαστοί και τελικά το φυτό νεκρώνεται. Χαρακτηριστικός των αδρομυκώσεων είναι ο καστανός μεταχρωματισμός των αγγείων του ξύλου σε τομή του στελέχους.

Το ωίδιο (Erysiphe cichoraceum, Sphaerotheca fuliginea και Leveillula taurica) προσβάλλει τα φύλλα και τους βλαστούς, όπου εμφανίζονται λευκές αλευρώδεις κηλίδες. Η προσβολή ξεκινά από τα φύλλα της βάσης και προχωρά προς τα πάνω. Τα φύλλα ξηραίνονται και πέφτουν και οι καρποί υποβαθμίζονται ποιοτικά.

Το κλαδοσπόριο (Cladosporium cucumerinum) προσβάλει όλα τα υπέργεια μέρη της αγγουριάς σε όλα τα στάδια ανάπτυξής της. Στους καρπούς, το σημείο μόλυνσης μοιάζει με νύγμα εντόμου και εκκρίνεται από κει μια κολλώδης ουσία. Αρχικά σχηματίζονται υδατώδεις κηλίδες, που γίνονται σταδιακά γκρίζες, και περιβάλλονται από τις πράσινες καρποφορίες του μύκητα. Οι καρποί παραμορφώνονται και συχνά παρουσιάζουν εσχάρωση, δηλαδή σχηματισμό ενός φελλώδους στρώματος. Επίσης ευνοούνται οι δευτερογενείς μολύνσεις από βακτήρια. Τα φύλλα αρχικά παρουσιάζουν υδατώδεις κηλίδες που στη συνέχεια γίνονται γκρι και τελικά νεκρώνονται και σχίζονται.

Οι ωομύκητες εδάφους των γενών Pythium και Phytophthora προκαλούν σήψεις λαιμού, ριζών και καρπών. Στο σημείο προσβολής σχηματίζεται υδατώδης μεταχρωματισμός και οι ιστοί συρρικνώνονται. Τα νεαρά φυτά που έχουν προσβληθεί στο λαιμό ή τις ρίζες πέφτουν στο έδαφος και μετά μαραίνονται, ενώ στα μεγαλύτερα φυτά παρατηρείται απότομη μάρανση και σήψη.

Ο βοτρύτης (Botrytis cinerea) προσβάλλει τα στελέχη, τα φύλλα, τους καρπούς και τα άνθη προκαλώντας τη φαιά σήψη. Οι ιστοί αποκτούν καστανό χρώμα, μαλακώνουν και νεκρώνονται. Στους καρπούς της αγγουριάς η μόλυνση ξεκινά από τα υπολείμματα του άνθους.

Η σκληρωτινίαση (Sclerotinia sclerotium) στο αγγούρι προσβάλει τα στελέχη, τα φύλλα και τους καρπούς. Στο λαιμό σχηματίζεται υδαρό σταχτόχρωο έλκος, τα φύλλα κιτρινίζουν και ξηραίνονται, ενώ στους καρπούς, που προσβάλλονται από τα υπολείμματα του άνθους, παρατηρείται υγρή σήψη.

Η ανθράκωση της αγγουριάς προκαλείται από το μύκητα Colletotrichum lagenarium και προσβάλει τα φύλλα, το στέλεχος και τους καρπούς. Στα φύλλα εμφανίζονται χλωρωτικές ή υδατώδεις κηλίδες που σκουραίνουν και νεκρώνονται. Στο στέλεχος σχηματίζονται βυθισμένες, επιμήκεις κηλίδες που τελικά περιβάλουν το βλαστό και αυτός ξηραίνεται. Στους καρπούς δημιουργούνται σκούρες, βυθισμένες, κυκλικές κηλίδες και οι νεαροί καρποί πέφτουν.

Ο μύκητας Didymella bryoniae προσβάλει όλα τα υπέργεια μέρη της αγγουριάς και προκαλεί τη μαύρη σήψη ή κομμίωση του στελέχους. Στο λαιμό εμφανίζονται υδατώδεις κηλίδες που εξελίσσονται σε σκούρες σήψεις και τελικά το φυτό ξεραίνεται. Στα φύλλα σχηματίζονται ακανόνιστες υδατώδεις κηλίδες που γίνονται νεκρωτικές και στο κέντρο τους σχηματίζονται οι καρποφορίες του μύκητα. Στους καρπούς δημιουργείται μαλακή σήψη, που ξεκινάει από την κορυφή του καρπού και συχνά συνοδεύεται από μια στένωση της κορυφής.

Η αλτερναρίωση της αγγουριάς προκαλείται από τον μύκητα Alternaria alternata f. sp. cucurbitae και προσβάλει τα φύλλα, στα οποία σχηματίζονται νεκρωτικά στίγματα που περιβάλλονται από χλωρωτικό περιθώριο. Οι κηλίδες σταδιακά μεγαλώνουν και τα φύλλα τελικά ξηραίνονται και πέφτουν. Επίσης υποβαθμίζεται η ποιότητα της παραγωγής.

Η βακτηριακή γωνιώδης κηλίδωση της αγγουριάς προκαλείται από το βακτήριο Pseudomonas syringae pv. lachrymans και προσβάλει όλα τα υπέργεια μέρη του φυτού. Στα φύλλα εμφανίζεται με το σχηματισμό υδατωδών κηλίδων που στη συνέχεια αποκτούν ακανόνιστο γωνιώδες σχήμα, νεκρώνονται και συχνά σχίζονται στο κέντρο. Στους καρπούς οι κηλίδες είναι κυκλικές, βυθισμένες, αρχικά πράσινες και αργότερα καστανές. Σε προχωρημένα στάδια μπορεί να εμφανιστεί υγρή σήψη στους καρπούς.

Η βακτηριακή κηλίδωση της αγγουριάς προκαλείται από το βακτήριο Pseudomonas viridiflava και προσβάλει τα φύλλα. Δημιουργεί χλωρωτικές κηλίδες οι οποίες μετά νεκρώνονται.

Οι σημαντικότερες ιολογικές ασθένειες της αγγουριάς είναι ο ιός του μωσαϊκού της αγγουριας (CΜV) και ο ιός του πράσινου ποικιλοχλωρωτικού μωσαϊκού της αγγουριάς (CGMMV). Ο CΜV προκαλεί μικροφυλλία, χλώρωση και εμφάνιση μωσαϊκού, παραμόρφωση των φύλλων και νανισμό του φυτού. Μεταδίδεται μηχανικά, με τις αφίδες και την κουσκούτα. Ο CGMMV προκαλεί παραμόρφωση των φύλλων, ποικιλοχλώρωση και νανισμό. Μεταδίδεται μηχανικά και με το σπόρο.

ΘΡΕΨΗ - Βασική λίπανση

Η βασική λίπανση του θερμοκηπιακού αγγουριού στοχεύει κυρίως στην παροχή της απαραίτητης για την καλλιέργεια οργανικής ουσίας, η οποία διατηρεί τη δομή του εδάφους και βελτιώνει την υδατοϊκανότητά του. Επιπλέον, ανάλογα με τα αποτελέσματα της εδαφικής ανάλυσης, μπορούν να προστεθούν στο έδαφος κατά τη βασική λίπανση ικανοποιητική ποσότητα φωσφόρου για όλη την καλλιεργητική περίοδο, καθώς και μέρος του καλίου. Επιπλέον, προστίθεται το αναγκαίο άζωτο για την πρώτη ανάπτυξη αλλά τόσο ώστε να μην προκαλείται ζωηρή βλάστηση στα φυτά. Η σχέση Κ: Mg πρέπει να είναι 2:1.

Οι προτάσεις της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για τη βασική λίπανση του θερμοκηπιακού αγγουριού είναι:

Οργανικό λίπασμα σταδιακής αποδέσμευσης GRENA SPECIAL 5-3-2
Οργανικό λίπασμα σταδιακής αποδέσμευσης BIOFERTIN τύπος NPK 6-15-3
Οργανικό λίπασμα σταδιακής αποδέσμευσης ECO PLANT FOOD τύπος NPK 7-12-6

ΘΡΕΨΗ - Επιφανειακή λίπανση

Με την επιφανειακή λίπανση της θερμοκηπιακής αγγουριάς αποσκοπούμε να συμπληρώσουμε τη βασική λίπανση και να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες της καλλιέργειας σε άζωτο, φώσφορο και κάλιο, ώστε να πετύχουμε ισορροπημένη ανάπτυξη, ανθοφορία και καρποφορία. Οι απαιτούμενες ποσότητες αζώτου, φωσφόρου και καλίου χορηγούνται σε δόσεις κατά τη διάρκεια της βλάστησης μέχρι την καρπόδεση και ελαχιστοποιούνται ή σταματούν τελείως λίγο πριν την έναρξη ωρίμανσης των καρπών. Επιπλέον, με την επιφανειακή λίπανση φροντίζουμε να διατηρούμε καλή δομή του εδάφους, ώστε τα προϊόντα θρέψης να απορροφώνται στο μέγιστο από τα φυτά.

Τα προϊόντα που προτείνει η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για την επιφανειακή λίπανση του αγγουριού θερμοκηπίου είναι:

Υδατοδιαλυτά λιπάσματα FAST GROW και FAST GROW PLUS
Οργανοχουμικά λιπάσματα STRONG και STRONG-26
Φυσικοί ενεργοποιητές εδάφους ACT-1 και MUST

ΘΡΕΨΗ - Διαφυλλική λίπανση

Οι διαφυλλικοί ψεκασμοί με υδατοδιαλυτά και υγρά λιπάσματα και βιοδιεγέρτες σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας του θερμοκηπιακού αγγουριού έχουν πολύ σημαντικά οφέλη. Η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φύλλα είναι άμεση, η ποσότητα των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων μικρή και επιπλέον, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εφικτός ο συνδυασμός των λιπασμάτων με τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, δεν προστίθεται εργατικό κόστος και καύσιμα για την εφαρμογή.

Η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ διαθέτει μεγάλη γκάμα υδατοδιαλυτών και υγρών λιπασμάτων και βιοδιεγερτών, κατάλληλων για τη διαφυλλική λίπανση του θερμοκηπιακού αγγουριού:

Υδατοδιαλυτά λιπάσματα FAST GROW και FAST GROW PLUS
Υγρά λιπάσματα GROWER
Εκχυλίσματα φυκιών ACADIAN και PROTON-P
Βιοδιεγέρτης ανάπτυξης PERFECT
Βιοδιεγέρτες ανάπτυξης- καρπόδεσης STIMPLEX και NATREG
Βιοδιεγέρτης καρπόδεσης S-M-F
Βιοδιεγέρτης ωρίμανσης BRIX-IN
Οργανικά λιπάσματα με αμινοξέα FISH-FERT, AMINAL και BIOFERTIN-L 2-0,5-4

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ - Ιχνοστοιχεία

Για την πρόληψη των τροφοπενιών που εμφανίζονται στο αγγούρι θερμοκηπίου συστήνουμε τη χρήση μιγμάτων ιχνοστοιχείων, αλλά και ειδικών λιπασμάτων. Τα μίγματα περιέχουν όλα τα απαραίτητα για τη θρέψη της καλλιέργειας ιχνοστοιχεία, ενώ τα ειδικά λιπάσματα χορηγούν στην καλλιέργεια στοχευμένα το θρεπτικό στοιχείο που της χρειάζεται σε κάθε στάδιο. Επειδή τα περισσότερα ιχνοστοιχεία που περιέχονται μέσα στα μίγματα βρίσκονται σε χηλική μορφή, η αφομοίωσή τους από τα φυτά είναι πολύ γρήγορη και γι' αυτό τα μίγματα είναι πολύ αποτελεσματικά στη μείωση της εμφάνισης τροφοπενιών.

Η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για την κάλυψη των αναγκών του θερμοκηπιακού αγγουριού σε ιχνοστοιχεία προτείνει:

Μίγματα ιχνοστοιχείων COMBI-MIX, ELEM-MIX, MULTI-MIX και DIA-MIX

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ - Μαγνήσιο

Η τροφοπενία μαγνησίου στο αγγούρι προκαλεί χλώρωση και ξήρανση των φύλλων με άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγική ικανότητα του φυτού.

Η HUMOFERT ΑΒΕΤΕ προτείνει τα παρακάτω λιπάσματα μαγνησίου για την καλλιέργεια του αγγουριού:

Υγρό λίπασμα μαγνησίου με αμινοξέα AMINA-MAG
Λίπασμα χηλικού μαγνησίου σε υδατοδιαλυτή σκόνη ELEM-MG

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ - Ασβέστιο

Η τροφοπενία ασβεστίου προκαλεί την τάπα του αγγουριού δηλαδή την ξήρανση στο αντίθετο του ποδίσκου άκρο του καρπού, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπορικής του αξίας.

Οι λύσεις της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της τροφοπενίας ασβεστίου στο αγγούρι περιλαμβάνουν τα σκευάσματα:

Ειδικό υγρό λίπασμα DYNAMIC
Ειδικό υγρό λίπασμα FORTICAL
Υγρό λίπασμα ασβεστίου με αμινοξέα AMINA-CAL

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ - Θείο

Η τροφοπενία θείου προκαλεί μειωμένη ανάπτυξη και επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα του φυτού.

Οι λύσεις της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της τροφοπενίας θείου στο αγγούρι περιλαμβάνουν τα σκευάσματα:

Ειδικά υγρά θειοθειϊκά λιπάσματα THIO-S-KAL και AZOTO-S

Επικοινωνία

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891, 210 285 5061  Fax. 210 281 7971
e-mail : info@humofert.gr

facebooktweetergooglein

Newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας και να μάθετε για τα τελευταία νέα και τις ειδικές προσφορές

Πνευματικά δικαιώματα HUMOFERT ΑΒΕΤΕ © 2015. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος