ΝΕΑ

Το φυλλάδιο των οργανοχημικών λιπασμάτων ECO plant FOOD περιέχει σημαντικές πληροφορίες τόσο για τα λιπάσματα ECO plant FOOD όσο και γενικά για τα πλεονεκτήματα των οργανοχημικών λιπασμάτων έναντι των χημικών λιπασμάτων.

Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο σε μορφή PDF αρχείου για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.