ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Έπειτα από την διεξαγωγή πειράματος  σε καλλιέργεια σκληρού σιταριού με εφαρμογή του καινοτόμου βιοδιεγέρτη ανάπτυξης Nitrostim, η HUMOFERT είναι σε θέση να παρουσιάσει την πρότασή της για τη θρέψη του σιταριου.

 Με την εφαργογή του Nitrostim πετυχαίνετε:

  • Υψηλές αποδόσεις και κέρδη με χαμηλό κόστος.
  • Μείωση της εφαρμογής αζωτούχων λιπασμάτων.
  • Μείωση των ζιζανίων.
  • Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από νιτρικά άλατα.

Διαβάστε περισσότερα στο παρακάτω φυλλάδιο:

Nitrostim - Σιτάρι