ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Πειραματικά αποτελέσματα εφαρμογής του βιοδιεγέρτη ανάπτυξης Nitrostim σε καλλιέργεια σκληρού σιταριού.

Φυλλάδιο Nitrostim - Σιτάρι