ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Πειραματικά αποτελέσματα εφαρμογής του βιοδιεγέρτη ανάπτυξης Nitrostim σε καλλιέργεια αραβοσίτου.

Φυλλάδιο Nitrostim - Αραβόσιτος