ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Πειραματικά αποτελέσματα εφαρμογής του βιοδιεγέρτη ανάπτυξης Nitrostim σε καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας.

Φυλλάδιο Nitrostim - Βιομηχανική τομάτα