ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

AZOSPIR

Ενεργοποιητής εδάφους με ωφέλιμα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια
Κωδικός: 076

Το AzoSpir είναι ένα μικροβιακό εμβόλιο εδάφους που περιέχει ωφέλιμα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια. Συγκεκριμένα περιέχει βακτήρια του γένους Azospirillum τα οποία συμβιώνουν με τα ριζικά τριχίδια και τις ρίζες των φυτών και βακτήρια του γένους Azotobacter τα οποία ζουν ελεύθερα στο έδαφος. Τα βακτήρια αυτά δεσμεύουν το ατμοσφαιρικό άζωτο μετατρέποντάς το σε αμμωνιακό και παράλληλα παράγουν ουσίες (IAA, GA) οι οποίες προάγουν την ανάπτυξη και την καλή υγεία του ριζικού συστήματος. Το AzoSpir περιέχει ένα ιδανικό συνδυασμό θρεπτικών στοιχείων τα οποία οι ωφέλιμοι αζωτοδεσμευτικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν ως έτοιμη πηγή τροφής. Τέλος, το θρεπτικό περιεχόμενο του AzoSpir βελτιώνει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους.


Ωφέλιμοι μικροοργανισμοί Περιεκτικότητα
Ωφέλιμα βακτήρια εδάφους (Azospirillum, Azotobacter) 2 x1012 *cfu/L
*cfu: μονάδες σχηματιζόμενων αποικιών
Άλλα
Χουμικά οξέα
Αμινοξέα
Σάκχαρα
Φυσικές φυτορυθμιστικές ουσίες
     

 

 

  • Αυξάνει σταδιακά την περιεκτικότητα του εδάφους σε άζωτο άμεσα διαθέσιμο στα φυτά παρέχοντας ομαλή ανάπτυξη στις καλλιέργειες.
  • Περιορίζει τη χρήση χημικών αζωτούχων λιπασμάτων προστατεύοντας το περιβάλλον.
  • Βοηθά στον καλύτερο αερισμό και στη μεγαλύτερη διεισδυτικότητα του ριζικού συστήματος.
  • Βελτιώνει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους.
  • Εμπλουτίζει το έδαφος με οργανική ουσία που είναι απαραίτητη για τους ωφέλιμους μικροβιακούς πληθυσμούς.
  • Ενισχύει την ικανότητα ανταλλαγής ιόντων μεταξύ ριζών και εδάφους.
  • Αυξάνει σημαντικά τη φυτρωτικότητα των σπόρων.
  • Εμπλουτίζει το έδαφος με ωφέλιμους μικροοργανισμούς που λειτουργούν συμβιωτικά με τα φυτά και παράγουν ουσίες που βοηθούν στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών.
  • Αυξάνει την απόδοση των καλλιεργειών και συντελεί στην ανάπτυξη πολύ παραγωγικών φυτών με μεγάλη ανθεκτικότητα σε συνθήκες στρες.
  • Συντελεί στην αύξηση των κερδών του καλλιεργητή.

Φιαλίδιο 250 ml (χαρτοκιβώτιο 30 τεμαχίων)

Φιάλη 1 L (χαρτοκιβώτιο 12 τεμαχίων)

Δοχείο 5 L (χαρτοκιβώτιο 4 τεμαχίων)

Δοχείο 10 L

Δοχείο 20 L

array(0) {
}