ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ELEM-B

21% Βόριο σε υδατοδιαλυτή σκόνη
Κωδικός: 018

To Elem-B χρησιμοποιείται για τη διόρθωση της τροφοπενίας Βορίου σε όλες τις καλλιέργειες. Περιέχει 21% Β σε μορφή Βορικού Νατρίου (67,8% Β2Ο3,14,6% Νa2Ο) και συστήνεται για διαφυλλικές και εδαφικές εφαρμογές.

Θρεπτικό στοιχείο Περιεκτικότητα (β/β)
Βόριο σε μορφή Βορικού Νατρίου 21.0 %
     

 

 

  • Καλύπτει πλήρως τις θρεπτικές ανάγκες των φυτών σε βόριο.
  • Αποτρέπει την εμφάνιση τροφοπενίας βορίου στις καλλιέργειες.
  • Διορθώνει τις ήδη υπάρχουσες τροφοπενίες βορίου.
  • Εξαφανίζει τα συμπτώματα τροφοπενιών βορίου.
  • Εξασφαλίζει την καλή υγεία των φυτών.
  • Προσφέρει υψηλές αποδόσεις και κατά συνέπεια μεγαλύτερα κέρδη στον παραγωγό.

Σακουλάκι 250 g (χαρτοκιβώτιο 24 τεμαχίων)

Σακούλα 1 Kg (χαρτοκιβώτιο 10 τεμαχίων)

Κουβάς 5 Kg (χαρτοκιβώτιο 4 τεμαχίων)

Χαρτοκιβώτιο 20 Kg

array(0) {
}