ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

FAST-GROW DRIP + TE 25KgFAST-GROW DRIP + TE

FAST-GROW DRIP + TE

Υδατοδιαλυτά N-P-K Λιπάσματα με Ιχνοστοιχεία μόνο για υδρολίπανση
Κωδικός: 125

Η σειρά λιπασμάτων FAST GROW drip + TE περιέχει υδατοδιαλυτά μακρο-θρεπτικά στοιχεία (N, P, K) και ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή. Τα λιπάσματα FAST GROW drip + ΤΕ προορίζονται για εφαρμογής μέσω υδρολίπανσης. Διατίθενται σε ποικίλους τύπους N-P-K συνδυάζοντας διαφορετικές αναλογίες αζώτου, φωσφόρου και καλίου για να καλύψουν τις ανάγκες θρέψης όλων των καλλιεργειών και να προσφέρουν στον παραγωγό τη δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου τύπου λιπάσματος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ
20-20-20 + TE         20-5-30 + TE
19-19-19 + TE         10-20-30 + TE
18-18-18 + TE         6-12-36 + 3% MgO + TE
30-10-10 + TE         12-8-24 + 4% MgO + TE
28-14-14 + TE         15-10-29 + 2.5% MgO + TE
10-50-10 + TE         12-0-42 + TE
15-30-15 + TE         18-3-35 + 0.5% MgO + TE
22-9-22 + TE            

Όλοι οι τύποι περιέχουν τα ακόλουθα ιχνοστοιχεία:
Fe 500 ppm (EDTA), Mn 250 ppm (EDTA), Zn 250 ppm (EDTA),
Cu 250 ppm (EDTA), B 100 ppm (Άλας), Mo 10 ppm (Άλας)

Θρεπτικά στοιχεία Περιεκτικότητα (β/β)
  20-20-20 +TE 19-19-19 +TE 18-18-18 +TE 30-10-10 +TE
Άζωτο (Ν) 20.0 % 19.0 % 18.0 % 30.0 %
Νιτρικό Άζωτο 1.6 % 1,1 % 1.1 % 1.1 %
Αμμωνιακό Άζωτο 3.9 % 5.3 % 6.8 % 4.2 %
Ουρικό Άζωτο 14.5 % 12.6 % 10.1 % 24.7 %
Φώσφορος (P2O5) 20.0 % 19.0 % 18.0 % 10.0 %
Κάλιο (Κ2Ο) 20.0 % 19.0 % 18.0 % 10.0 %
Ιχνοστοιχεία 1.0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %
 
Θρεπτικά στοιχεία Περιεκτικότητα (β/β)
  28-14-14 +TE 10-50-10 +TE 15-30-15 +TE 22-9-22 +TE
Άζωτο (Ν) 28.0 % 10.0 % 15.0 % 22.0 %
Νιτρικό Άζωτο 1.1 % 0.0 % 1.1 % 1.4 %
Αμμωνιακό Άζωτο 2.8 % 10.0 % 8.1 % 3.3 %
Ουρικό Άζωτο 24.1 % 0.0 % 5.8 % 17.3 %
Φώσφορος (P2O5) 14.0 % 50.0 % 30.0 % 9.0 %
Κάλιο (Κ2Ο) 14.0 % 10.0 % 15.0 % 22.0 %
Ιχνοστοιχεία 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 %
 
Θρεπτικά στοιχεία Περιεκτικότητα (β/β)
  20-5-30 +TE 10-20-30 +TE 6-12-36 +3%MgO +TE 12-8-24 +4%MgO +TE
Άζωτο (Ν) 20.0 % 10.0 % 6.0 % 12.0 %
Νιτρικό Άζωτο 1.0 % 1.1 % 1.8 % 1.7 %
Αμμωνιακό Άζωτο 1.0 % 5.4 % 4.2 % 6.4 %
Ουρικό Άζωτο 18.0 % 3.5 % 0.0 % 3.9 %
Φώσφορος (P2O5) 5.0 % 20.0 % 12.0 % 8.0 %
Κάλιο (Κ2Ο) 30.0 % 30.0 % 36.0 % 24.0 %
Μαγνήσιο (MgO) 0.0 % 0.0 % 3.0 % 4.0 %
Ιχνοστοιχεία 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 %
 
Θρεπτικά στοιχεία Περιεκτικότητα (β/β)
  15-10-29 +2.5%MgO +TE 12-0-42 +TE 18-3-35 +0.5%MgO +TE    
Άζωτο (Ν) 15.0 % 12.0 % 18.0 %    
Νιτρικό Άζωτο 1.5 % 1.2 % 4.0 %    
Αμμωνιακό Άζωτο 2.0 % 1.6 % 0.6 %    
Ουρικό Άζωτο 11.5 % 9.2 % 13.4 %    
Φώσφορος (P2O5) 10.0 % 0.0 % 3.0 %    
Κάλιο (Κ2Ο) 29.0 % 42.0 % 35.0 %    
Μαγνήσιο (MgO) 2.5 % 0.0 % 0.5 %    
Ιχνοστοιχεία 1.0 % 1.0 % 1.0 %    

 

 

 

 

  • Καλύπτουν τις ανάγκες θρέψης όλων των καλλιεργειών.
  • Προσφέρουν στον παραγωγό τη δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου τύπου λιπάσματος για την κάθε καλλιέργεια.
  • Είναι κατάλληλα για εφαρμογές μέσω υδρολίπανσης.
  • Περιέχουν ιχνοστοιχεία άμεσα αφομοιώσιμα.
  • Βελτιώνουν την απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών αυξάνοντας ετσι το κέρδος του παράγωγου.

Σακί 25 Kg (παλέτα 40 σακιών)

array(0) {
}