ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

FREE ROOT 1LFREE ROOT
FREE ROOT 1L
FREE ROOT 5L
FREE ROOT 10L
FREE ROOT 20L
FREE ROOT 1-5-10-20L

FREE ROOT

Διορθωτικό αλατούχων εδαφών - Ενεργοποιητής ρίζας
Κωδικός: 150

Το Free Root είναι ένα υγρό σκεύασμα ειδικά σχεδιασμένο να ξεμπλοκάρει τη λειτουργία της ρίζας σε υποβαθμισμένα λόγω υψηλής συγκέντρωσης ιόντων Νατρίου (Na+) εδάφη. Τo Free Root βρίσκει κυρίως εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
-Σε εδάφη που αρδεύονται από νερό υψηλής αγωγιμότητας λόγω περιεκτικότητας άλατος NaCl,
-Σε εδάφη με συσσώρευση αλάτων Νατρίου στην επιφάνεια εξαιτίας της συνεχούς άρδευσης με νερό υψηλής αγωγιμότητας και εξάτμισης του νερού άρδευσης,
-Σε εδάφη που βρίσκονται σε περιοχές που πλήττονται από ξηρασία,
-Σε εδάφη περιορισμένης αποστράγγισης που δεν αρδεύονται ικανοποιητικά,
-Σε εκχερσωμένα εδάφη,
-Σε εδάφη που έχουν υποβαθμιστεί από αλόγιστη χρήση λιπασμάτων.

Θρεπτικά στοιχεία Περιεκτικότητα
Άζωτο (Ν) 0,10 % (β/β)
Φώσφορος (P2O5) 0,50 % (β/β)
Κάλιο (K2O) 0,50 % (β/β)
Ασβέστιο (CaO) 3,80 % (β/β)
Ιχνοστοιχεία 0,26 % (β/β)
Ωφέλιμοι μικροοργανισμοί 1 x1010 *cfu/L
*cfu: μονάδες σχηματιζόμενων αποικιών

 

 

Σε επίπεδο εδάφους:

 • Μειώνει τα επίπεδα τοξικού Νατρίου (Na+) στο έδαφος
 • Επιταχύνει το ρυθμό έκπλυσης των αλάτων Νατρίου
 • Βελτιώνει τη χημική δομή του εδάφους
 • Επαναφέρει τη φυσιολογική μικροχλωρίδα του εδάφους
 • Αυξάνει την πλαστικότητα του εδάφους
 • Διευκολύνει τη διήθηση του νερού και την αποστράγγισή του


Σε επίπεδο φυτού:

 • Μειώνει το ιοντικό και οσμωτικό στρες που προκαλείται από την υψηλή αλατότητα
 • Επιτρέπει την απορρόφηση, πρόσληψη και μεταφορά των θρεπτικών στοιχείων στους φυτικούς ιστούς υπό συνθήκες υψηλής αλατότητας
 • Μειώνει την εμφάνιση τροφοπενιών (ιδιαίτερα Αζώτου, Καλίου και Ασβεστίου)
 • Αποτρέπει τη γήρανση των φυτικών κυττάρων
 • Αυξάνει τη φωτοσυνθετική ικανότητα των φυτών
 • Ενισχύει την πρωτεϊνική σύνθεση και την ενεργότητα των ενζύμων εντός των φυτικών κυττάρων

Φιάλη 1 L (χαρτοκιβώτιο 12 τεμαχίων)

Δοχείο 5 L (χαρτοκιβώτιο 4 τεμαχίων)

Δοχείο 10 L

Δοχείο 20 L

array(0) {
}