ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

GENIUS

Πλήρως υδατοδιαλυτά λιπάσματα με οργανικό παράγοντα και ιχνοστοιχεία

Άμεσα Διαθέσιμο

Κωδικός: 183

Η σειρά λιπασμάτων GENIUS περιέχει υδατοδιαλυτά μακροθρεπτικά στοιχεία (N, P, K) συνδυασμένα με ιχνοστοιχεία και οργανικό παράγοντα. Ο οργανικός παράγοντας που περιέχεται βοηθάει στη χηλικοποίηση των ιχνοστοιχείων και στην καλύτερη απορρόφηση των κύριων θρεπτικών στοιχείων. Τα λιπάσματα της σειράς αυτής προέρχονται από πρώτες ύλες υψηλής καθαρότητας οι οποίες δεν περιέχουν προσμίξεις και βαρέα μέταλλα. Όταν διαλύονται στο νερό παρουσιάζουν άριστηδιαλυτότητα και δε δημιουργούν ίζημα στη δεξαμενή. Διατίθενται σε ποικίλους τύπους N-P-K για να καλύψουν τις ανάγκες θρέψης όλων των καλλιεργειών και να προσφέρουν στον παραγωγό τη δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου τύπου λιπάσματος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ
20-20-20 + ΤΕ          18-9-27 + TE
18-18-18 + ΤΕ          15-5-35 + ΤΕ
30-10-10 + TE          12-12-36 + TE
15-30-15 + ΤΕ          12-8-24 + 4%MgO + TE
12-48-8 + TE            8-16-32 + 2%MgO + ΤΕ
20-5-30 + ΤΕ            5-10-40 + TE

ΤΥΠΟΙ

Νιτρικό
Ν

Αμμωνιακό
Ν
Ουρικό
Ν
Μαγνήσιο
20-20-20+ΤΕ 4,3%  3,6% 12,1% 0,0%
18-18-18+TE 4,1% 6,1% 7,8% 0,0%
30-10-10+ΤΕ 2,5%  3,4%  24,1% 0,0%
15-30-15+ΤΕ 3,1% 7,3% 4,6% 0,0%
12-48-8+TE 2,5% 9,5% 0,0% 0,0%
20-5-30+ΤΕ 6,5%  1,0%  12,5% 0,0%
18-9-27+ΤΕ 4,8% 1,9%  11,3% 0,0%
15-5-35+TE 6,3% 1,0% 7,7% 0,0%
12-12-36+TE 9,6% 2,4% 0,0% 0,0%
12-8-24+4%MgO+ΤΕ 2,7%  3,8%  5,5% 4,0%
8-16-32+2%MgO 4,5% 3,5% 0,0% 2,0%
5-10-40+TE 3,0% 2,0% 0,0% 0,0%
Όλοι οι τύποι περιέχουν:
Οργανικό παράγοντα 1%
Fe 1000 ppm (Άλας), Mn 300 ppm (Άλας), Zn 300 ppm (Άλας),
Cu 70 ppm (Άλας), B 230 ppm (Άλας)
  • Καλύπτουν τις ανάγκες θρέψης όλων των καλλιεργειών.
  • Προσφέρουν στον παραγωγό τη δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου τύπου λιπάσματος για την κάθε καλλιέργεια.
  • Περιέχουν οργανικό παράγοντα ο οποίος δρα ως χηλικοποιητικός παράγοντας των ιχνοστοιχείων και ενισχύει την απορρόφηση των κύριων θρεπτικών στοιχείων.
  • Αυξάνουν την απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών.
  • Αυξάνουν το κέρδος του παράγωγου.
  • Είναι ελεύθερα χλωρίου.

Σακί 25 Kg (παλέτα 40 σακιών)

array(0) {
}