ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

SPEED UP KS 25KgSPEED UP KS

SPEED UP KS

Πλήρως υδατοδιαλυτά λιπάσματα με ιχνοστοιχεία

Άμεσα Διαθέσιμο

Κωδικός: 168

Η σειρά SPEED-UP KS περιλαμβάνει υδατοδιαλυτά λιπάσματα Ν-Ρ-Κ ελεύθερα χλωρίου, τα οποία παρουσιάζουν άριστη διαλυτότητα στο νερό και περιέχουν τα τρία βασικά στοιχεία της θρέψης όλων των φυτών (άζωτο, φώσφορο και κάλιο) σε διάφορες αναλογίες. Το κάλιό τους προέρχεται από θειικό κάλιο και είναι εμπλουτισμένα με ένα άριστο μίγμα άμεσα αφομοιώσιμων ιχνοστοιχείων (σίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό, μαγγάνιο, βόριο) τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την καλή υγεία των φυτών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ
20-20-20 + TE          20-5-10 + 2%MgO + ΤΕ
19-19-19 + ΤΕ          10-10-30 + ΤΕ
30-10-10 + ΤΕ          6-12-36 + ΤΕ
10-51-8 + ΤΕ            4-4-44 + TE
15-30-15 + ΤΕ

ΤΥΠΟΙ Αμμωνιακό
Ν
Ουρικό
Ν
20-20-20+TE 2,2% 17,8%
19-19-19+ΤΕ 3,9%  15,1%
30-10-10+ΤΕ  3,0%  27,0%
10-51-8+ΤΕ  10,0%  0,0%
15-30-15+ΤΕ  6,2%  8,8%
20-5-10+2%Mg+ΤΕ  10,2%  9,8%
10-10-30+ΤΕ  4,0%  6,0%
6-12-36+ΤΕ  2,4%  3,6%
4-4-44+TE 0,9% 3,1%
Όλοι οι τύποι περιέχουν τα ακόλουθα ιχνοστοιχεία:
Fe 470 ppm, Mn 125 ppm, Zn 125 ppm,
Cu 30 ppm, B 100 ppm
  • Είναι ελεύθερα χλωρίου και μπορούν να εφαρμοστούν διαφυλλικά ακόμα και σε καλλιέργειες ευαίσθητες στο χλώριο.
  • Καλύπτουν τις ανάγκες θρέψης όλων των καλλιεργειών καθώς διατίθενται σε ποικίλους τύπους N-P-K συνδυάζοντας διαφορετικές αναλογίες αζώτου, φωσφόρου και καλίου.
  • Προσφέρουν στον παραγωγό τη δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου τύπου λιπάσματος που απαιτεί η καλλιέργειά του ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του εδάφους, τις θρεπτικές ανάγκες των φυτών και το στάδιο ανάπτυξής τους.
  • Αυξάνουν την απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών.
  • Αυξάνουν το κέρδος του παράγωγου.

Σακί 25 Kg (παλέτα 40 σακιών)

array(0) {
}