ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

VETCH & FAVA BEANS-STARTER

Μικροβιακά Εμβόλια για Μεταχείριση Σπόρων Βίκου και Κουκιών
Κωδικός: 146

To Vetch & Fava beans Starter είναι ένα ειδικό μικροβιακό εμβόλιο για τη μεταχείριση σπόρων βίκου και κουκιών πριν τη σπορά, με σκοπό την εγκατάσταση ωφέλιμων συμβιωτικών βακτηρίων εξειδικευμένων για την  καλλιέργεια του βίκου και των κουκιών. Τα βακτήρια αυτά αυξάνουν τη φυτρωτικότητα των σπόρων, προωθούν την ανάπτυξη των φυτών, δεσμεύουν ατμοσφαιρικό άζωτο και το μετατρέπουν σε αφομοιώσιμη από την καλλιέργεια μορφή, και σχηματίζουν φυμάτια στις ρίζες των ψυχανθών, επιτυγχάνοντας την ευρωστία της καλλιέργειας και την άυξηση της παραγωγής.

Το Vetch & Fava beans Starter  διαφοροποιείται σε:
-Vetch & Fava beans Starter: βιοεπικαλύψεις σπόρων σε λεπτή σκόνη
-Vetch & Fava beans Starter fluid: βιοεπικαλύψεις σπόρων σε υγρή μορφή
Επίσης σε περίπτωση που τα ανωτέρω σκευάσματα περιέχουν ομάδα μικροβίων που ενισχύουν την υγεία των φυτών, τότε οι σειρές χαρακτηρίζονται με την ονομασία +plus (πχ Vetch & Fava beans Starter  fluid +plus)

  Περιεκτικότητα
  Σκόνη  Υγρό
Ωφέλιμα βακτήρια για επικάλυψη σπόρων 1,0 % (β/β) 1,0 %(β/o)
Ωφέλιμος μικροβιακός πληθυσμός

2 x109

*cfu/g

2 x109

*cfu/ml
Αδρανή παστεριωμένα υλικά 99,0 % (β/β) 99,0 %(β/o)
*cfu: μονάδες σχηματιζόμενων αποικιών
  • Αυξάνει και επιταχύνει τη φυτρωτικότητα των σπόρων.
  • Διεγείρει το ξύπνημα των σπόρων.
  • Προσφέρει άζωτο για τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των φυτών.
  • Δημιουργεί φυμάτια στις ρίζες των ψυχανθών που είναι απαραίτητα για την επιτυχία της καλλιέργειας.
  • Αυξάνει την παραγωγική ικανότητα των φυτών.
  • Προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.
  • Μειώνει την πιθανότητα προσβολής της καλλιέργειας από παθογόνα.

Σακούλα 1 Kg (χαρτοκιβώτιο 20 τεμαχίων)
Φιάλη 1 L (χατοκιβώτιο 12 τεμαχίων)

array(0) {
}