ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

STARTER

Μικροβιακά Εμβόλια για Μεταχείριση Σπόρων

Άμεσα Διαθέσιμο

Κωδικός: 146

Η σειρα Starter περιλαμβάνει ειδικά μικροβιακά εμβόλια για τη μεταχείριση σπόρων επιλεγμένων καλλιεργειών πριν τη σπορά, με σκοπό την εγκατάσταση ωφέλιμων συμβιωτικών βακτηρίων εξειδικευμένων για την εκάστοτε καλλιέργεια. Τα βακτήρια αυτά αυξάνουν τη φυτρωτικότητα των σπόρων, προωθούν την ανάπτυξη των φυτών, δεσμεύουν ατμοσφαιρικό άζωτο και το μετατρέπουν σε αφομοιώσιμη από την καλλιέργεια μορφή, και σχηματίζουν φυμάτια στις ρίζες των ψυχανθών, επιτυγχάνοντας την ευρωστία της καλλιέργειας και την άυξηση της παραγωγής.

Η σειρά Starter διαφοροποιείται σε:
-Starter: βιοεπικαλύψεις σπόρων σε λεπτή σκόνη
-Starter fluid: βιοεπικαλύψεις σπόρων σε υγρή μορφή
Επίσης σε περίπτωση που τα ανωτέρω σκευάσματα περιέχουν ομάδα μικροβίων που ενισχύουν την υγεία των φυτών, τότε οι σειρές χαρακτηρίζονται με την ονομασία +plus (πχ Soya Starter fluid +plus)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝ
Αραβόσιτος Maize Starter Μπιζέλι Bean & Pea Starter
Αραχίδα Peanuts Starter Ρεβύθι Chickpea Starter
Βαμβάκι Cotton Starter Ρύζι Rice Starter
Βίκος Vetch & Fava beans Starter Σίκαλη Rye Starter
Βρώμη Oats Starter Σιτάρι Wheat Starter
Γρασίδι Grass & Turf Starter Σόγια Soya Starter
Ελαιοκράμβη Rapeseed Starter Τριτικάλε Triticale Starter
Κουκιά Vetch & Fava beans Starter Φάβα Split Peas Starter
Κριθάρι Barley Starter Φακή Lentil Starter
Μηδική Clover & Alfalfa Starter Φασόλι Bean & Pea Starter
  Περιεκτικότητα
  Σκόνη  Υγρό
Ωφέλιμα βακτήρια για επικάλυψη σπόρων 1,0 % (β/β) 1,0 %(β/o)
Ωφέλιμος μικροβιακός πληθυσμός 2 x109 *cfu/g 2 x109 *cfu/ml
Αδρανή παστεριωμένα υλικά 99,0 % (β/β) 99,0 %(β/o)
*cfu: μονάδες σχηματιζόμενων αποικιών
  • Αυξάνουν και επιταχύνουν τη φυτρωτικότητα των σπόρων.
  • Διεγείρουν το ξύπνημα των σπόρων.
  • Προσφέρουν άζωτο για τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των φυτών.
  • Δημιουργούν φυμάτια στις ρίζες των ψυχανθών που είναι απαραίτητα για την επιτυχία της καλλιέργειας.
  • Αυξάνουν την παραγωγική ικανότητα των φυτών.
  • Προωθούν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.
  • Μειώνουν την πιθανότητα προσβολής της καλλιέργειας από παθογόνα.

Φιάλη 250 ml (χαρτοκιβώτιο 30 τεμαχίων)
Φιάλη 1 lt (χατοκιβώτιο 12 τεμαχίων)

Φάκελος 60 g (χαρτοκιβώτιο 50 τεμαχίων)
Σακούλα 1 Kg (χαρτοκιβώτιο 20 τεμαχίων)

array(0) {
}