ΝΕΑ

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό που εκδίδεται από την αλυσίδα γεωπονικών καταστημάτων και φυτωρίων ΦΥΤΟΝΕΤ άρθρο της εταιρείας μας με τίτλο "Χημικό, Οργανικό ή Οργανοχημικό λίπασμα; Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα"