ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ


Ο Πειραματισμός είναι μια πολύ σημαντική μέθοδος την οποία η HUMOFERT ABETE χρησιμοποιεί συστηματικά για να

  • Αναπτύξει καινούργια προϊόντα
  • Ελέγξει και ποσοτικοποιήσει την αποτελεσματικότητα των προϊόντων της
  • Ανακαλύψει νέες μεθόδους και τεχνικές αειφόρου ανάπτυξης των φυτών
  • Δημιουργήσει πρότυπα-οδηγούς επιτυχούς ανάπτυξης καλλιεργειών

Ο πειραματισμός εκτελείται σε 3 επίπεδα:

  1. Στο εργαστήριο
  2. Σε μικρή κλίμακα (σε αποδεικτικά φυτά)
  3. Σε μεγάλη κλίμακα (σε αποδεικτικούς αγρούς)

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, τα πειράματα σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται από την εταιρεία σε συνεργασία με Ερευνητικούς φορείς (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα), ενώ τα πειράματα της τρίτης περίπτωσης σχεδιάζονται από την εταιρεία και υλοποιούνται από επαγγελματίες καλλιεργητές υπό την επίβλεψη των επιστημόνων και συνεργατών της HUMOFERT ABETE.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται προγράμματα (projects) πειραμάτων σύμφωνα με το πλάνο που καταρτίζουν τα τμήματα R&D και Marketing της εταιρείας. Ειδικά για τα πειράματα που εκτελούνται στον αγρό, τα projects είναι επιδοτούμενα από την εταιρεία, η οποία αναζητά συχνά συνεργάτες καλλιεργητές που είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν με τις καλλιέργειές τους στα πειραματικά προγράμματα της εταιρείας προς το αμοιβαίο όφελος τόσο των καλλιεργητών όσο και της HUMOFERT ABETE.

Εκτός όμως από τα πειράματα και τις δοκιμές στις οποίες υπόκεινται τα προϊόντα μας από εμάς, αυτά υποβάλλονται καθημερινά στην πιο αυστηρή και αξιόπιστη δοκιμή. Αυτή της πρακτικής εφαρμογής πάνω στις ποικίλες καλλιέργειες τόσο των επαγγελματιών όσο και των ερασιτεχνών καλλιεργητών. Για όλους τους χρήστες των προϊόντων μας που θέλουν να μοιραστούν την εμπειρία τους από την εφαρμογή των σκευασμάτων μας στην καλλιέργειά τους, είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς να λάβουμε τη γνώμη τους συμπληρώνοντας τη φόρμα.